Audi Private Lease
Praktische informatie Audi Private Lease
In uw contract staan veel kleine lettertjes en we begrijpen best dat u niet alle details hebt onthouden. Daarom zetten we de zaken voor u op een rij.

Verzekering en eigen risico

Wanneer je een verzekering afsluit bij uw Audi Private Leaseauto, bent u verzekerd met all risk dekking. Hierdoor kunt u zorgeloos rijden, want uw schade is gedekt. Bij zelf veroorzaakte of onverhaalbare schade zal een bedrag in rekening worden gebracht als een eigen bijdrage aan de reparatiekosten. Dit wordt het ‘eigen risico’ genoemd. In uw contract kunt u terugvinden wat uw gekozen eigen risico is en in de polisvoorwaarden kunt u terugvinden wat er wel en niet wordt vergoed.

Bekeuring

Omdat uw private leaseauto op uw naam staat, ontvangt u zelf de bekeuring thuis. De kosten van de bekeuring zijn geheel voor u, ook wanneer iemand anders de bekeuring heeft veroorzaakt terwijl hij/zij in uw private leaseauto reed. Bent u het niet eens met de bekeuring en wilt u hier beroep tegen aantekenen? Lees dan hier verder.

Groene kaart

Binnen 10 werkdagen na de aflevering van uw auto, ontvangt u de groene kaart per post. Bent u de groene kaart kwijt of heeft u er één nodig voor uw caravan dan kunt u dit aanvraagformulier invullen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

BKR-registratie

Het BKR heeft als doel de consument te beschermen tegen overkreditering. Jouw Audi Private Leasecontract brengt een financiële verplichting met zich mee en wordt daarom bij het definitief maken van je contract bij het BKR geregistreerd. Deze registratie kan effect hebben op jouw leencapaciteit (het totaalbedrag wat je kunt lenen). Staat het kopen van een nieuw huis of het oversluiten van de hypotheek op de planning? Houd hier dan rekening mee. De impact van de BKR-registratie op de leencapaciteit varieert per hypotheekverstrekker. Er zijn vaste regels in Nederland voor zo’n registratie. In dit geval staat jouw contract geregistreerd via de formule: looptijd van het contract in maanden x de hoogte van het maandbedrag x 65%). Wanneer er meerdere contractanten op het contract staan, worden deze allemaal voor hetzelfde, volledige bedrag geregistreerd. Alle contractanten zijn immers hoofdelijk aansprakelijk.

Parkeervergunning

Wilt u een parkeervergunning aanvragen voor uw Audi Private Leaseauto? Hiervoor heeft u vaak een leaseverklaring nodig. Via deze link vraagt u de verklaring aan. Wij zorgen dat u deze per post ontvangt.

Rijbevoegdheid

Iedereen met een voor het betreffende voertuig geldig rijbewijs mag in de private leaseauto rijden en is verzekerd. Ook jongeren met een 2todrive-rijbewijs mogen (zolang er aan de voorwaarden van dit rijbewijs wordt voldaan) in de auto rijden en zijn verzekerd.

Facturatie en ‘e-invoicing’

Maandelijkse factuur

U ontvangt in principe elke eerste van de maand per e-mail de factuur van uw Audi Private Leasecontract, vanuit no-reply@vwpfs.nl. In deze e-mail staat een link naar het pdf-bestand van de factuur. U vindt uw facturen ook terug in de e-invoice omgeving op https://e-invoice.vwpfs.nl/vwpfs/. De instructies voor het bekijken van uw digitale factuur vindt u in elke factuur e-mail, net zo lang tot u de omgeving activeert.

Mocht u een reparatie hebben laten uitvoeren waar u zelf aan moet meebetalen (bijvoorbeeld omdat uw eigen risico in rekening wordt gebracht), dan worden deze kosten apart bij u in rekening gebracht. Dat gebeurt via e-invoice. Wanneer de kosten lager zijn dan uw gekozen eigen risico, zal de reparateur deze kosten rechtstreeks met u afrekenen. 

De startfactuur

In verband met het inregelen van de facturatie duurt het gemiddeld twee weken vanaf het moment dat uw auto is afgeleverd, voordat u de eerste factuur ontvangt. Het moment van ontvangen van de startfactuur is onder andere afhankelijk van hoe snel uw dealer de factuur naar ons op heeft gestuurd. Nadat u uw auto hebt ontvangen, stuurt de dealer de factuur naar ons. Wij verwerken deze factuur, starten het contract officieel en regelen de maandfacturatie in. 

Met de eerste factuur incasseren wij de maandtermijnen vanaf de tenaamstelling plus de maandtermijn voor de komende maand. U betaalt altijd een maand vooruit, op de eerste dag van de maand. De eerste factuur kan dus hoger zijn dan de reguliere maandfactuur. 

Voorbeeld: Uw auto is besteld op 10 februari en afgeleverd op 16 februari. Op 20 februari ontvangen wij de factuur van uw dealer en op 24 februari (binnen vijf werkdagen) hebben wij deze verwerkt. Op 27 februari ontvangt u van ons de startfactuur. 

 

E-invoice omgeving activeren

U vindt uw facturen terug in de beveiligde e-invoice omgeving op https://e-invoice.vwpfs.nl/vwpfs/. De e-invoice omgeving kunt u activeren met een link. De link en instructies vindt u in elke factuur e-mail, net zo lang tot u de omgeving activeert.

U heeft een inlognaam nodig om te kunnen registreren. Ook deze vindt u in de e-mail met uw factuur. Deze inlognaam is gelijk aan uw debiteurennummer. Vervolgens kunt u zelf een wachtwoord kiezen.

E-invoice wachtwoord kwijt of wijzigen

Bent u uw wachtwoord kwijt? Geen probleem, u kunt zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. Ga naar https://e-invoice.vwpfs.nl/vwpfs/ en voer het e-mail adres in waarop u de facturen normaal ontvangt. Bent u ook uw inlognaam kwijt, stuur dan een e-mail naar e-invoice@vwpfs.nl.

Problemen met PDF-factuur

De e-invoice portal ondersteunt alleen Adobe Reader. Dit programma is via http://get.adobe.com/nl/ reader te downloaden en te installeren.

Windows 8 gebruikers wordt geadviseerd het programma Adobe Reader Touch te installeren. Het kan ook zijn dat u een verouderde plug-in gebruikt. U kunt dit probleem oplossen door te kiezen voor openen met andere PDF-lezer. Structureel oplossen gaat door een update te laten uitvoeren naar de laatste versie van uw browser en/of plug-in. Gebruikt u Firefox en ziet u alleen maar vreemde tekens als u de PDF opent? Pas dan instellingen aan in Firefox. Ga naar: Extra > Opties > Toepassingen > Portable Document Format (PDF): Adobe Acrobat gebruiken. Als deze instelling geselecteerd is, zijn onze facturen goed te lezen.

Facturatie aan het einde van uw private leasecontract

De laatste facturatie

De maandfactuur van uw Audi Private Leasecontract ontvangt u altijd ongeveer 10 dagen voordat de maand begint per e-mail. Dit bedrag wordt op de eerste werkdag van de maand van uw bankrekening afgeschreven. Al gaat het om de laatste factuur, er wordt geen rekening gehouden met de einddatum van je contract. U kunt dus een laatste maandfactuur krijgen voor een periode die doorloopt tot na uw einddatum.

Definitieve inleverdatum

Om te zorgen dat u alleen voor uw werkelijke verbruik betaalt hanteren wij de inleverdatum als werkelijke einddatum van uw Audi Private Leasecontract. Dit kan een andere datum zijn dan de contractuele einddatum van uw Audi Private Leasecontract, bijvoorbeeld omdat de einddatum van uw contract in het weekend valt of omdat u uw Audi een aantal dagen eerder of later inlevert.

Na het inleveren van de auto

Nadat de auto is ingeleverd, wordt het contract beëindigd in ons administratiesysteem en maken wij de eindafrekening op. Het bedrag wat u eerder mogelijk teveel hebt betaald, krijgt u met de eindafrekening terug.

Voorbeeld: Op 20 mei heeft u de laatste maandfactuur ontvangen, voor de maand juni. Uw contract loopt tot en met 27 mei. U levert uw auto een dag na de einddatum van het contract, op 28 mei in. Op 1 juni wordt de laatste maandtermijn automatisch geïncasseerd. Met de eindafrekening krijgt u het teveel betaalde bedrag (voor 29 mei tot en met 30 juni) terug.

 

 

Inhoud van de eindafrekening

Wat staat op de eindafrekening:
•    Het bedrag wat u eerder mogelijk teveel hebt betaald bij de maandfacturatie;
•    De afrekening van het aantal kilometers dat u eventueel meer- of minder hebt gereden dan afgesproken in uw contract;
•    Het BTW bedrag.
Onderaan de factuur worden deze bedragen met elkaar verrekend. Het resultaat hiervan is het eindbedrag van de eindafrekening. Afhankelijk van de situatie krijgt u dit van ons terug óf moet u dit nog betalen aan ons.

Mogelijke extra facturen

In een aantal situaties kan er naast de eindafrekening nog een andere factuur komen na het inleveren van uw Audi:
•    U krijgt een aparte factuur voor uw eigen risico of voor de reparatiekosten bij eventuele schade geconstateerd tijdens het inleveren;
•    U krijgt een aparte factuur wanneer u ervoor hebt gekozen om uw Audi Private Leasecontract vroegtijdig te beëindigen;
•    U krijgt een aparte factuur wanneer u ervoor hebt gekozen om de auto aan het einde van het contract van ons over te nemen.

Wat is inbegrepen in het private leasecontract?

Wel inbegrepen

 • Allrisk dekking

 • Schadeverzekering inzittenden

 • (Inter)nationale pechhulp

 • Onderhoud en APK

 • Schade- en glasreparatie

 • Reparaties

 • Vervangend vervoer na 24 uur

Niet inbegrepen

 • Brandstof

 • Boetes

 • Tolkosten

 • Eigen risico bij niet verhaalbare schade